Permakultúrny dizajn

Kurz: Permakultúrny dizajn 2020 je 90 hodinový kurz, rozdelený do štyroch blokov a prebieha počas štyroch predĺžených víkendov vždy od piatku do nedele v mesiacoch september-november 2020.

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course /certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designer´s manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného kurzu je minimálne 72 hodín.  Náš kurz obsahuje 90 hodín vzdelávania. Kurz Permakultúrny dizajn je akreditovaný Ministerstvom školstva SR s možnosťou absolvovania cez program RE-PAS v rámci UPSVaR pre nezamesnaných vedených na UPSVaR.

Po absolvovaní kurzu permakultúrneho dizajnu by mal byť účastník schopný nadizajnovať svoj pozemok priestorovo, časovo aj finančne a doviesť ho tak k hojnosti. Tiež sa môže rozhodnúť vydať náročnejšou, ale o to zaujímavejšou cestou a stať sa učiteľom permakultúrneho dizajnu, byť aktívny ako konzultant alebo/a dizajnovať pozemky iným ľuďom a krajinu vo svojej oblasti.
Kurz Permakultúrneho dizajnu je investícia do seba, do svojho života, vzdelania, zdravia a budúcnosti. V cene kurzu sú zahrnuté okrem samotnej výučby špičových lektorov aj odborné publikácie, fantastická zdravá strava, ubytovanie v príjemnom prostredí a tiež veľmi veľa vecí, ktoré sú rozhodne k nezaplateniu. Je to napríklad osobný individuálny prístup, priama praktická skúsenosť, zážitková, teda ľahko zapamätateľná výučba, zanietenosť a energia lektorov, priama aplikovateľnosť vzniknutých projektov do praxe, príjemná tímová práca a množstvo veľmi dôležitých skúseností a hodnotných kontaktov.
Chcete vedieť čo o kurze povedali študenti, ktorí ho absolvovali? Prečítajte si ich názory
na: https://skola.permakultura.sk/nahliadni/ako-to- vnimali-ini/

Termíny konania

Kurz sa koná v štyroch po sebe nasledujúcich blokoch v dňoch:

  • 18. – 20. september 2020
  • 9. – 11. október 2020
  • 6. – 8. november 2020
  • 27. – 29. november 2020

Prvý blok kurzu trvá od piatka 13:00 hod. do cca 14:00 hod. v nedeľu.
Každý ďalší blok sa začína o 9:00 hod. v piatok praktickými lekciami. Kurz je flexibilne nastavený podľa potrieb lektorov, účastníkov a podmienok počasia.

Podmienky pre absolvovanie kurzu

Pre prihlásenie sa do kurzu Permakultúrny dizajn nie sú potrebné žiadne špeciálne skúsenosti s permakultúrou ani predošlé špecializované vzdelanie. Kurz je nastavený tak, aby sa účastníci, ktorí sa už s témou bližšie stretli ako i úplní začiatočníci rýchlo vyladili a spoločne prechádzali jednotlivými lekciami bez toho, aby sa nudili alebo naopak zaostali.

Viac informácií? Áno, tu:

Prejdite na *.pdf dokument s komplexnou informáciou o kurze.

Prihlášky

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom formuláru: https://forms.gle/cHvqEZRhyZhzi1hu7