Prinášame vám reportáž z Kurzu permakultúrneho dizajnu, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch marec – jún 2017.