EDS

Naše združenie hosťovalo v rokoch 2008 – 2017 dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby programu Mládež v akcii

Európska dobrovoľnícka služba bola programom Európskej únie pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Na projekte sa vždy podieľali 3 strany : hosťujúca, vysielajúca organizácia a dobrovoľník.

Ciele EDS:

  • podpora mladých ľudí na dobrovoľníckych aktivitách
  • vyjadrenie osobnej angažovanosti
  • aktivity podporujúce solidaritu
  • zapojenie do neziskových aktivít

Črty EDS:

  • rozvoj zručností, rozvoj jazykových schopností, získanie kontaktov so zahraničím, práca v miestnej komunite

Priority EDS:

  • zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
  • zapojenie organizácií – prvoaplikantov
  • spolupráca s „inými partnerskými krajinami“

Organizácia – typy: hostiteľská, vysielajúca, koordinujúca

Dobrovoľník: min. 1 – maximálne 100 dobrovoľníkov v skupine. Trvanie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Trvanie aktivít – min. 2 a max. 12 mesiacov (vo výnimočných prípadoch 2 týždne). Téma a priority programu by mali súvisieť s cieľmi EDS.

Pre informácie o dobrovoľníkoch a prácach v projekte o.z. Alter Nativa, kliknite TU

Logá programu: