Štúdia o súčasnom stave poľnohospodárstva na Slovensku a podporných vzdelávacích programov so zameraním na ekologické poľnohospodárstvo.

Poradenská a vzdelávacia inštitúcia 5 P, s. r. o. sa na nás obrátila s prosbou o uverejnenie nimi vypracovanej „Štúdie o súčasnom stave poľnohospodárstva na Slovensku a podporných vzdelávacích programov so zameraním na ekologické poľnohospodárstvo.“ Spoločnosť štúdiu vypracovala v rámci projektu „Nové kompetencie v ekologickom poľnohospodárstve“, ktorý realizuje v rokoch 2004-5.

Keďže téma štúdie je v súlade s poslaním našej organizácie, radi propagujeme aktivity tohoto smeru.

Cieľom projektu je vytvorenie nových kurzov v rámci celoživotného vzdelávania podporujúceho zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných a jednotlivcov ohrozených stratou zamestnania v súlade s trendami Európskej únie. Nakoľko poľnohospodárstvo má rozhodujúci vplyv na zamestnateľnosť na vidieku a v odľahlých regiónoch, kde žije viac ako 50 % obyvateľstva Slovenska, vzdelávanie sa orientuje na sektor poľnohospodárstva, so zameraním na ekologické farmárstvo a vidiecku turistiku.

V rámci projektu spoločnosť realizuje 2 rekvalifikačné kurzy: „Ekologický farmár“ a „Turistika na vidieku a ekoagroturistika“

Viac informácií:

Spoločnosť 5 P, s. r. o.
Námestie Matice slovenskej 4
965 01 Žiar nad Hronom

telefón: 045 / 672 61 68 – 69
fax: 045 / 672 61 71
e-mail: 5p.zh@stonline.sk
internet: https://www.bicba.sk/5pŠtúdia o súčasnom stave poľnohospodárstva na Slovensku a podporných vzdelávacích programov so zameraním na ekologické poľnohospodárstvo.
(formát PDF)