Bez podpory našich priateľov a sympatizantov nášho snaženia by sme v napĺňaní našich cieľov mohli napredovať iba pomalým tempom.

Pômocť pri našich aktivitách môžete rôznymi spôsobmi. Chcieť znamená môcť.

Môžete nám pomôcť praktickou pomocou – „priložením ruky k dielu“- účasťou na nami poriadaných aktivitách – dozviete sa o nich v časti Aktuality, resp. v časti Naša činnosť.

Môžete sa stať našim členom. Vyjadríte tak sympatie nášmu snaženiu. Členovia nášho združenia naviac majú možnosť čerpať rôzne výhody, od zliav pri účasti na našich aktivitách až po výhodnejšie ceny pri objednávaní produktov z nášho internetového obchodu. Viac informácií nájdete na tomto odkaze

Môžete nám pomôcť ponúknutím svojich služieb… Či sa už bude jednať o jednoduchú roznášku našich materiálov v mestách či obciach, pomoc s kopírovaním, osvitom, tlačou materiálov, prekladateľské a tlmočnícke služby a podobne, budete takto s nami v spojení a bude Vám patriť naša vďaka.

Môžete nám pomôcť materiálnym darom… (od použitých – z jednej strany čistých papierov – vhodných na kopírovanie a tlačenie a iných drobností, náradia či náčinia po materiál a techniku – záhradné náradie, drevoobrábacie náradie, náčinie či techniku, ale i počítačové zariadenie, farby, fotomateriál, a pod.)

Môžete nám pomôcť jednorazovým či pravidelným finančným daromv akejkoľvek sume. Váš dar môže podporiť jednu určitú aktivitu, ktorú chcete podporiť, alebo môže byť určený na celkovú činnosť združenia. Ideálny spôsob takejto formy podpory je forma trvalého príkazu na určitú – i neveľkú sumu (2; 3,5; 5;…Eur) mesačne z Vášho účtu v prospech nášho účtu IBAN: SK3483300000002900230708; BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, ktorý je vedený vo Fio banke, a.s. pobočke zahraničnej banky. Ak by ste sa rozhodli pre trvalý príkaz, uveďte prosím ako variabilný symbol číslo 00011. Tak ako v prípade členstva v našej organizácii, vyjadríte týmto spôsobom sympatie nášmu snaženiu. Okrem vyjadrenia podpory pre naše aktivity budete mať možnosť čerpať rôzne výhody, od zliav pri účasti na našich aktivitách až po výhodnejšie ceny pri objednávaní produktov z nášho internetového obchodu. Viac informácií nájdete na tomto odkaze

Účasťou v Brdárskom spolku podielnickom sa môžete stať symbolickými spolupodielnikmi pozemkov, na ktorých sa dejú aktivity nášho združenia.Informácie na našich kontaktných adresách.

Spôsob, ktorým môžete finančne pomôcť aktivitám nášho združenia a navyše nepredstavuje pre vás žiadne výdaje navyše je poukázanie 2% z dane v prospech našej organizácie. Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžete rozhodnúť o tom, či dve percentá z vašich daní pôjdu do štátneho rozpočtu, alebo napríklad na podporu ochrany životného prostredia – pre Alter Nativa o.z. Viac informácií o tejto forme podpory nájdete tu.
Ak ste sa už rozhodli napomôcť nášmu snaženiu prenechaním svojich 2% zaplatenej dane prečítajte si inštrukcie k ich poukázaniu kliknutím na tento odkaz.

Naviac existuje i spôsob podpory, ktorý vám môže priniesť krásu, úžitok, či nové poznatky … môžete navštíviť náš internetový obchodík a vybrať si z našej širokej ponuky publikácií a podporných produktov…

 

Pre priateľov a podporovateľov našich myšlienok ponúkame možnosť využiť priamu podporu formou bankového prevodu z Vašej banky.
Využite nasledovnú tabuľku.

 

Môj dar:

Ďakujeme.sk