V rámci „Čitateľského klubu Alter Nativa“ sme pred sezónou 2012 vydali publikácie: „Pěstujeme si vlastní semínka“ a „Krátka príručka pre hospodárov – pestovateľov semien“.

Pěstujeme si vlastní semínka
Petr Dostálek

Témou publikácie je semenárenie kultúrnych rastlín v domácich podmienkach pri dodržaní zásad ekologického pestovania.
Podrobnejšie o tomto titule po kliknutí tu.

Krátka príručka pre hospodárov – pestovateľov semien

Brožúra, ktorá presvedčivým spôsobom a jasnými pokynmi uvedie hľadajúcich do umenia získavať si vlastné semená hospodárskych plodín.
Podrobnejšie o tomto titule po kliknutí tu.