Naša činnosť sa odvíja vo viacerých oblastiach, medzi najvýznamnejšie patria:

Aktivity započané (resp. uskutočnené) počas pôsobenia organizácie v meste Revúca. (roky 1997-2004)

Aktivity združenia v novom sídle v obci Brdárka (od r. 2004)

Aktivity Regionálnej skupiny v Revúcej (od r.2004)