Praktické rady týkajúce sa pestovania si semien pre vlastnú potrebu a priateľov

 

Základná botanika pre začiatočníkov

 

Klasifikácia

Na klasifikáciu všetkého čo je živé, sa používa systém všeobecne uznávaného názvoslovia (nomenklatúry). Toto názvoslovie zaviedol v roku 1727 švédsky vedec Carl Linné (Carolus Linnaeus). Použil dva názvy, napríklad pre ľudské bytosti pomenovanie Homo sapiens, z ktorého Homo je názov rodový, určujúci skupinu úzko spojených druhov a druhový názov je sapiens. Obyčajne sa dokážu rozmnožovať iba príslušníci toho istého druhu. Existujú aj iné klasifikácie. Rody, ktoré majú podobné vlastnosti sú zoskupené do väčších čeľadí. Z druhov ďalej vznikli prirodzene rozšírené odrody, ktoré možno ďalej selektovať a šľachtiť, a tak vzniká istý počet kultivarov, napr. druhovo je cvikla aj mangold repou obyčajnou – Beta vulgaris (patriaca do čeľade mrlíkovitých). Avšak cvikla je repa obyčajná, var. (čiže odroda) conditiva a mangold je repa obyčajná var. vulgaris. Potom nasleduje názov kultivovanej odrody – čiže Beta vulgaris, var. conditiva „Renova“.

Pri zachovávaní semien je dôležité udržať základné vlastnosti, ktorými sa jedna odroda odlišuje od druhej. V malom je to obyčajne najjednoduchšie urobiť tak, že sa v jednom roku pestujú a zachovávajú iba semená z jednej odrody.

Kvety

Na to aby vznikli semená sa musí rastlina rozmnožovať. Tohto procesu sa zúčastňujú kvety, ktoré sú nositeľmi samčích a samičích rozmnožovacích orgánov.

Poznáme dva druhy kvetov:
1. Obojpohlavné – Samčie a samičie časti sa nachádzajú v jednom kvete, napr. hrach a fazuľa
2. Jednopohlavné – Samčie a samičie kvety rastú na jednej rastline, napr. tekvice a kukurica cukrová

Jednodomé – samčie a samičie kvety rastú na jednej rastline, napr. tekvice a kukurica cukrová.
Dvojdomé – zvláštne samčie a samičie rastliny, napr. špenát.

Samčou časťou kvetu je tyčinka (počet tyčiniek je charakteristický pre daný druh rastliny.) Každá tyčinka má nitku, na ktorej konci vytvára peľové zrnká.
Samičou časťou kvetu je piestik, rozdelený na bliznu, čnelku a semenník. Semenník obsahuje jednu, alebo viac vaječných buniek (ovúl). Aby sa mohli vyvinúť semená, musí sa peľ dostať z peľnice na bliznu. Blizna je vnímavá na peľové zrnká a keď na nej pristane plodné peľové zrnko, ono vytvorí trubku, ktorá prerastie pozdĺž čnelkou do semenníka, kde oplodní jedno z vajíčok. Zo semenníka postupne vznikne plod, alebo tobolka, kým z ostatných vajíčok budú semená.

Peľ a vajíčka sú nositeľmi genetických informácií jednotlivo zo samčích a samičích rastlín. Pohlavné rozmnožovanie premiešava tieto informácie, vytvárajúc kríženie čŕt od matky a otca. Ak sú peľ a vajíčka z rôznych odrôd, vzniknuté semeno bude skôr zmesou týchto dvoch odrôd ako charakteristickým členom jednej odrody (nebude rýdzim druhom, odrodou).

Zachovávatelia semien musia zaistiť čistotu odrody tým, že vymedzia zdroj peľu na tú istú odrodu ako vajíčko.

Niektoré obojpohlavné kvety sa oplodňujú samy. Peľnica sa môže obtrieť o bliznu, ako sa deje pri žeruche, alebo blizna môže prerásť k peľniciam ako u rajčiaka. Niekedy dôjde k oplodneniu ešte pred otvorením kvetu ako v prípade hrachu. Toto sa nazýva kleistogamia. Pre zachovávateľov semien môže samooplodnenie zjednodušovať život, ako v prípade hrachu a rajčiaka, ktoré sa všeobecne opeľujú sami, ale za istých okolností tam môže dôjsť aj k cudzoopeleniu. A nakoniec, kvet môže byť aj inkompatibilný (self-inkompatibilný), čiže neschopný samoopelenia a musí sa opeľovať krížovo.

Krížové opeľovanie vo všeobecnosti vyžaduje niečo na prenos peľu z peľnice jedného kvetu na bliznu druhého. Tým niečím môže byť vietor, voda, hmyz, alebo zviera.

— Vietor ako činiteľ sa kontroluje najťažšie. Peľ je veľmi jemný a je ho možné unášať na veľké vzdialenosti.
— Voda pri opeľovaní domácich plodín nehrá dôležitú úlohu.
— S hmyzom, napríklad s včelami sa narába ľahšie. Často je ich možné odlúčiť od kvetov jednoduchým košíkom, alebo taškou. V iných prípadoch musí zachovávateľ semien zaviesť náhrady prirodzených opeľovačov.

 

Prejdite na Praktické rady pre pestovateľov semien – časť druhá, všeobecné pokyny pre pestovateľov semien. Po prečítaní si všeobecných pokynov môžete prejsť k špecifikám jednotlivých čeľadí rastlín.