Začali sme v roku 2007

Alter Nativa o.z. od roku 2007 realizuje program vydávania čitateľmi spolufinancovaných knižiek. Týmto spôsobom je možné vydávať knihy, o ktorých si myslíme, že sú veľmi kvalitné a potrebné, avšak trhovo nie až tak výnosné a teda nezaujímavé pre komerčných vydavateľov.

Nová publikácia na obzore

Po vydaní publikácií „Revolúcia jednej slamky“ a „Virtuóz pšeničného poľa“ (viac informácií nájdete ak kliknete tu) pripravujeme v roku 2010 na vydanie publikáciu Petra Dostálka – Pěstujeme si vlastní semínka.

Témou pripravovaného vydania publikácie „Pestujeme si vlastné semienka“ je semenárenie kultúrnych rastlín v domácich podmienkach pri dodržaní zásad ekologického pestovania. Publikácia je určená pestovateľom, ktorí chcú získavať vlastné osivo zahradných rastlín, predovšetkým zeleniny v malom doma na záhradke. Zmienené sú ako základné princípy semenárenia (výber rastlín, prezimovanie semenáčov, zber a čistenie semien a podobne), ako i semenárenie hlavných druhov zeleniny (koreňová, plodová, listová, cibuľoviny, a podobne).

 

 

Cieľom publikácie je podporiť uchovanie bohatstva a rozmanitosti úžitkových rastlín, ekologické pestovanie, snahy o nezávislosť na globálnom trhu so semenami, pestovanie miestnych a starých odrôd s kultúrnou tradíciou. Doplnené a upravené druhé vydanie publikácie prináša návod, ako k naplneniu týchto cieľov môžu prispieť pestovatelia z rád širokej verejnosti. Oproti pôvodnému vydaniu bude okrem nových informácií pripravované vydanie doplnené tiež o slovenské botanické názvy a praktický slovensko-česko-latinský slovník.

Publikácia vyjde v češtine, bude mať formát A5, bude mať 140 strán včítane farebnej prílohy.

Prispejte na vydanie, získajte knihu prednostne

Na vydanie potrebujeme získať ešte 2500 Eur, podporiť jej vydanie je možné sumou 7 Eur (175 Kč) bezhotovostným prevodom na účet 8617101/5200, ako variabilný symbol uveďte: 0507, správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko, adresa a tel. číslo.

Každý prispievateľ dostane od nás ako poďakovanie jeden výtlačok knihy, táto bude zaslaná na adresu prispievateľov prednostne – ihneď po ich vydaní.

Ak cítite, že táto kniha by mala uzrieť svetlo sveta čo najskôr a rozhodnete sa prispieť na vydanie knihy sumou 16 Eur a viac, (400 Kč a viac) okrem dvoch výtlačkov knihy pre Vás, uvedieme (ak nebudete mať nič proti) Vaše meno (meno Vašej organizácie) v publikácii v časti venovanej poďakovaniu podporovateľom vydania.

Ďakujeme za podporu