Historický názov "Vzájomná pomocnica" prevzal LETSystem v meste, v ktorom bol koncom 19. storočia založený prvý Potravný spolok na Slovensku – v meste Revúca.

Začiatkom roku 10.3. 2002 založili Vzájomnú pomocnicu 11ti sympatizanti alternatívnej ekonomiky združení pri občianskom združení Spoločnosti priateľov Zeme Revúca.

Po neformálnom Potravnom družstve založenom v auguste 2001 a spoločnom hospodárení v komunitnej záhrade EDEN je to ďalší krok ľudí v Revúcej na ceste k etickej trvalej udržateľnosti komunity regiónu.

Vzájomná pomocnica – LETS Revúca vznikla za účelom posilnenia pospolitosti, vzájomnej pomoci a povzbudenia aktivít členov a sympatizantov OZ AlterNativa Revúca ako i sympatizantov myšlienky vzájomnej pomoci.

Počet jednotiek sa uvádza vo „včelách“, pričom 100 „včiel“ má hodnotu cca 1 hodiny práce.

Preberateľ služby vystaví poskytovateľovi „darovaciu“ zmluvu (kupón), túto poskytovateľ odovzdá administrátorovi-evidovateľovi, ktorý ju zaeviduje v knihe na tento účel zriadenej. Poskytovateľovi služby sa pripíše množstvo „včiel“, prijímateľovi sa odpíše množstvo „včiel“ v tom istom objeme. Evidencia sa vykonáva podľa potreby, minimálne 1x za dva týždne.

Aktuálny zoznam darov je každému prístupný vo vymedzenom čase v kancelárii OZ AlterNativa. Za vedenie knihy evidencie darov a za aktualizovanie zoznamov ponúk a potrieb je zodpovedný poverený administrátor-evidovateľ. Za túto službu bude symbolicky odmenený vo „včelách“.

Kliknite pre väčší náhľad obrázku

Všimnite si tiež súvisiace články:
Zásady Vzájomnej pomocnice
História vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci
Stanovy vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci,
odkazy na ktoré nájdete v pravom hornom rohu tejto stránky