Pozdravujem,


moje meno je Tibor Gajan a ako asistent manažéra projektu som splnomocnený odpovedať na Tvoju žiadosť.

V prvom rade by som trochu opísal prostredie a ľudí.
Žijeme v malej dedinke (60 obyvateľov, prevažne starší ľudia) 30 km od najbližšieho mesta, Rožňavy, autobusy premávajú 4 krát denne, cez víkend žiadne. Rožňava ponúka možnosti kultúrneho vyžitia a máme tam mnoho známych a priateľov.

Žijeme typickým vidieckym životným štýlom. Každý z nás prišiel z iného miesta, niektorí sú z mesta, niekto z dediny. Naším plánom bolo vybudovať trvalo udržateľný model dediny tam, kde je čisté prostredie, čistý vzduch, pôda a voda. Brdárku sme navštívili v r. 2002 a v r. 2004 sme sa sem prisťahovali (5 ľudí: jedna rodina s malým dieťaťom a dvaja dospelí; momentálne sme 8 dospelí a 5 detí). Máme rôzne záujmy a zručnosti, niekto je projektový manažér, niekto sa zaujíma o životný štýl pôvodných američanov, niekto je farmár, hrnčiar, umelec, učiteľ….

Už od začiatku sa snažíme zaviesť v obci separovaný zber odpadu, je to dlhý a komplikovaný proces, občas pripomína „boj s veternými mlynmi“, ale my sa nevzdávame.

Neskôr sme sa začali starať o časť okolitých starých sadov – sme obklopení sadmi prevažne čerešňovými, ale nachádza sa tu aj mnoho jabloní, hrušiek a sliviek. Chceli by sme ich postupne obnovovať a opäť rozvinúť produkciu ovocia u nás, aj v regióne.

V rovnakom čase som začal s chovom kôz a výrobou kozieho syra (kozy sú najvhodnejšie „bio-kombajny“ do ovocných sadov). V súčasnosti sa tomu nevenujem, pokračovať chcem po mojom návrate z Anglicka.

Spoločne sme organizovali konferenciu o domácom vzdelávaní, úvodné kurzy permakultúry, remeselné dielne a vrámci možností sme prispeli k miestnemu folklórnemu festivalu.
Zaujímajú nás taktiež alternatívne stavebné techniky, postavili sme kompostovaciu toaletu, momentálne pracujeme na saune systémom „cordwood“, plánujeme postaviť sušiareň ovocia a liečivých rastlín, v budúcnosti stajne a naše vlastné domy, to všetko z miestnych materiálov.

Ako môžeš vidieť, život na Brdárke je veľmi rozmanitý, v lete napríklad kosíme lúky, sušíme seno, zbierame ovocie, pripravujeme palivové a stavebné drevo, musíme sa samozrejme postarať o naše zvieratá – pasenie, dojenie, výroba syra, ďalej je to napríklad budovanie štruktúr v alternatívnom štýle, výpomoc v hrnčiarskej dielni (v chladnejších mesiacoch)…..Okrem toho sa musíme venovať byrokratickým záležitostiam, viesť miestnu knižnicu, tvoriť projekty, komunikovať so svetom prostredníctvom internetu, hľadať sponzorov, aktualizovať webovú stránku….Zdá sa toho veľa, občas nám prídu pomôcť priatelia či dobrovoľníci.
Niekedy si spravíme posedenie pri ohni, varenie spoločného guláša alebo kapustnice, mohli by sme to robiť aj častejšie. Niekedy sa ideme zabaviť do mesta, stretnúť priateľov, nakúpiť, navštíviť kino, divadlo alebo bar (v našej obci nie je krčma).

Chceš sa podieľať na našich aktivitách? Ktoré z nich uprednostňuješ? V ktorej oblasti by si mohol byť najaktívnejší?

Môžeš sa dozvedieť o slovenskom alebo maďarskom starom aj novom životnom štýle, môžeš sa naučiť maďarsky alebo cigánsky (alebo aspoň niekoľko výrazov), ako turista môžeš obdivovať okolité hory a národné parky, môžeš jazdiť na horskom bicykli, v zime lyžovať.

OK, rozhodni sa, či chceš ozaj prísť na Brdárku.
So želaním mnoho zdaru

Tibor
gajan@alter-nativa.sk‘