Masanobu Fukuoka

Revolúcia jednej slamky

/Úvod do farmárčenia prírodnou metódou/

Originálne filozofické dielo japonského farmára Masanobu Fukuoku o metóde nebojovania proti prírode a konaní, ktoré nenarúša prirodzený beh vecí. Dostáva sa aj nad rámec poľnohospodárstva a prináša svojrázny pohľad na spoločnosť.

Keď si prečítate názov tejto knihy, zrejme vám napadne, že sa jedná o ďalší z množstva návodov pre ekologické pestovanie plodín či bio-poľnohospodárstvo. Je to však len čiastočne pravda. Kniha japonského farmára Masanobu Fukuoku je totiž predovšetkým originálnym filozofickým dielom, v ktorom autor čitateľa zoznamuje s prírodným spôsobom rozmýšľania a pohľadom na svet, ktorý človeku umožňuje žiť naplnený život v súlade s prírodou. Fukuoka píše o metóde nebojovania proti prírode a spôsobe konania, ktoré nenarúša prirodzený beh vecí. Ukazuje, ako možno tento spôsobom nazerania na svet uplatniť v poľnohospodárstve a pestovaní potravín. Často sa však dostáva nad rámec poľnohospodárstva a prináša svojrázny pohľad na celú ľudskú spoločnosť.

Fukuoka s jemným nádychom irónie a nadhľadom vlastným človeku, ktorý vďaka svojmu skromnému a jednoduchému spôsobu života dokáže pozorovať všetko snaženie ľudstva s odstupom, ukazuje, že mnohé z toho na čo sme tak hrdí – naša civilizácia, pokrok, vedecké objavy, informačná revolúcia a rôzne iné výdobytky modernej spoločnosti – v skutočnosti neprinášajú skutočné poznanie ani šťastie a často maskujú našu prázdnotu, nepokoj či neistotu. Masanobu Fukuoka hovorí, že na to, aby človek prežil plný život, nepotrebuje veľa – stačí skromný život žitý v súlade s prírodou a každodenná pozornosť k tomu čo sa odohráva v našom živote. Zároveň ukazuje, že čím viac sa človek snaží život znásilňovať, bojovať proti prírode a rozpitvať všetko analytickým spôsobom myslenia s cieľom manipulovať, ovládať a zvyšovať vlastný prospech, tým viac sa stáva nespokojným, nešťastným a ochudobneným o celostné poznanie skutočnej podstaty bytia.

Pútavosť, bystrosť a jasnosť Fukuokových myšlienok spôsobila, že kniha Revolúcia jednej slamky sa stala celosvetovým bestsellerom, bola preložená do viac ako 10 jazykov a ovplyvnila množstvo najrôznejších ľudí: ekologických aktivistov, bio-poľnohospodárov, ľudí študujúcich východné filozofie, ako aj ďalších, ktorí cítia, že naše vzďaľovanie sa prírode spôsobuje neriešiteľné problémy. Významný vplyv na úspech knihy mala nepochybne predovšetkým jej autentickosť – autor v nej píše o tom, čo sám prežil a každodenne prežíva. Jeho filozofia je navýsosť praktická, nie je to filozofia akademika zavretého medzi stenami knižníc a univerzít – práve naopak, je to filozofia človeka, ktorý na svojej prírodnej farme každý deň napĺňa to, čomu sám hovorí život v súlade s prírodou.Je to jedinečná kniha, ktorá si určite zaslúži vašu pozornosť.

Na Slovensku kniha vyšla v druhom vydaní aj vďaka podporovateľom vydania prostredníctvom Čitateľského klubu Alter Nativa.

Formát: A5
Počet strán: 100
ISBN 80-85740-07-9

Autorom recenzie je Matúš Ritomský

Knihu je žiaľ, vypredaná, aktuálne máme k dispozícii knihu Revolucionár jednej slamky
Filozofia a dielo Masanobu Fukuoku od Larryho Korna