Zápisy a fotografie zo stretnutí:

Celoslovenské stretnutie v záhrade Eden v Revúcej (17.-18. 8. 2002)
zápis | fotografie | mapa mysle

Stretnutie zamerané na vytvorenie krátkodobej komunity v Zaježovej na Sekieri (1.-3. 10. 2002)
fotografie

Prvé stretnutie v obci Brdárka, ktorá je horúcim kandidátom na osídlenie (21.-24. 2. 2003)
zápis | fotografie

Stretnutie v Sečovciach, predstavenie vízie Marcela Suška
(28-30. 3. 2003)
fotografie

Druhé stretnutie v obci Brdárka (16.-24. 6. 2003)
zápis | fotografie

Prvé stretnutie na gazdovstve Transylvania pri obci Káloša (19. 8. 2003)fotografie

Druhé stretnutie na gazdovstve Transylvania pri obci Káloša (4. 9. 2003)fotografie