Kompostovacie toalety

Všetci ta musíme…

Všetci ta musíme, malí i veľkí, jednoduchí i tí ostatní, chudobní i bohatí, skladníci i modelky, predavačky i riaditelia… Niekedy pokojne, inokedy narýchlo. Ale musíme…


Existuje mnoho riešení ako s tým naložiť, my by sme Vám radi predstavili riešenie šetrné k prírode a životnému prostrediu i k prostriedkom štátneho obeživa.

Starosti súvisiace so splachovacími toaletami sú zväčša decentne skryté do kanalizácie a „čističiek“… Lepšie už o nich vedia najmä ľudia, ktorí bývajú v rodinných domoch, na území, ktoré nie je odkanalizované. Výstavba a kolaudácia žumpy, nepríjemný zápach, nutnosť pravidelného ťahania žumpy (čo stojí peniaze), znečisťovanie vôd, susedské spory. No a nezabudnime na to, že splachovacie záchody spotrebujú značné množstvo pitnej vody, v priemere na 4-člennú rodinu je to okolo 60 litrov za deň, čo je viac než 20 000 litrov za rok.

Princíp a fungovanie

Ako sa teda dá problém vyriešiť tak, aby bol zabezpečený štandardný komfort, hygiena a zároveň aby sme chránili životné prostredie a ešte aj ušetrili peniaze?
Vo Švédsku, krajine s tradične vysokým dôrazom na hygienu a životné prostredie boli pred 70 rokmi vytvorené tzv. domové kompostovacie toalety, ktoré sa odvtedy postupne rozširujú po celom svete. I na Slovensku je už možné nájsť príklady takýchto inteligentných riešení.

Čo sú kompostovacie toalety a ako fungujú?

Kompostovacie toalety majú nesporné výhody a ich fungovanie je veľmi jednoduché.
Princíp tzv. „ekotoaliet“ je založený na oddelení tuhej a tekutej časti „odpadu“, ktorý sa do nich dostáva. Samotné suché „finálne produkty látkovej výmeny človeka“ nezapáchajú, zapácha iba moč zmiešaný s týmito produktami. Tento zápach je v prípade ekotoaliet zabezpečený oddelením tuhej a tekutej časti. Pevná zložka a papier skončí v špeciálnom odvetrávanom kompostovacom zásobníku. Podmienkou používania kompostovacej toalety je, že sa na záchode musí sedieť aj pri „malej“ – moč sa takto odvádza inou priehradkou cez príslušnú rúru do trativodu alebo žumpy. Ideálnym riešením je vývod do malej biologickej čističky odpadových vôd – trstinového jazierka.

Ako sme už spomenuli, tuhá časť padá do kompostovacieho zásobníka, kde sa rozkladá. Odpad dokonale rozložený na humus sa približne raz za dva roky vynesie na kompost. Vetranie v takejto toalete je zabezpečené buď vlastným ťahom vzduchu, alebo prostredníctvom pomocného ventilátora.
Tekutá časť – moč je svojou podstatou sterilnou tekutinou – neobsahuje nebezpečné látky a je možné s ním nakladať niekoľkými spôsobmi:
odviesť ho do zasiakavacej jamy. V tomto prípade vyplníme jamu o objeme 0,5 kubického metra štrkom a pieskom. Na povrch nasypeme hlinu;
odvodom do zásobníka umiestneného v zemi. Takto zachytený moč je možné použiť na zalievanie záhradky. Zriedeným roztokom moču s dažďovou, alebo inou vodou v pomere cca 1:8 môžete polievať napríklad trávnik alebo stromy. (moč obsahuje pre rastliny užitočné minerálne a stopové prvky a napr. repa, zeler či mangold majú tieto veľmi radi)
; odvodom do biologickej čističky odpadových vôd (biologického filtra).

Výhody riešenia

– Úspora pitnej vody a peňazí – na splachovaní ročne ušetrí 4-členná rodina minimálne 20.000 litrov vody.
– Odpadá vyťahovanie žumpy = úspora peňazí.
– Odstráni sa nepríjemný zápach.
– Zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade.
– Možnosť lacnej svojpomocnej výstavby systému.

Vo svete sa používa niekoľko systémov kompostovacích toaliet, ktoré sa líšia spôsobom kompostovania odpadu. Za priekopníkov na ceste od latríny k modernej suchej toalete je možné považovať jednoduchý záchod zasypávaný pilinami (sawdust-toilet) a najmä švédsky kompostovací záchod Clivus-Multrum, ktorý sa používa vo Švédsku už od roku 1939. Súčasné komerčné toalety posúvajú suché záchody do luxusnej triedy. Najmä škandinávski tvorcovia sa na eko-toaletách skutočne „vyřádili“. My Vám v skratke predstavíme zásady, podľa ktorých sa treba riadiť pri svojpomocnej výstavbe takejto toalety.

Kompostovací proces

Hlavnou podmienkou je, aby v kompostovacom zásobníku predbiehal proces rozkladu za prítomnosti kyslíka (tzv. aeróbny rozklad) Tento proces je rýchlejší, dokonalejší a bez zápachu. Prívod vzduchu do zásobníka sa zabezpečí vetracou štrbinou s regulovateľným otvorom. Koniec vetracej rúry je chránený krytom proti dažďu a sieťkou proti hmyzu.

Princípy stavby

Oddelenie tuhej a tekutej časti

Sedadlo je podobné bežným záchodom, poklop však musí byť dostatočne tesný, aby neprenikali zápachy a aby bol zabezpečený ťah odvetrávania. Odvádzanie moču je možné predelením záchodového otvoru pod sedadlom prepážkou – vpredu sa na odvod moču namontuje zberný lievik, z ktorého sa moč odvádza trubkou či hadicou, napríklad do vybudovaného jazierka – biologickej čističky odpadových vôd. Tuhá časť padá samospádom do kompostovacieho zásobníka.

Teplota v miestnosti

Proces kompostovania je ovplyvnený najmä prívodom vzduchu, zložením, vlhkosťou a teplotou kompostovaného materiálu. Teplota (v miestnosti, kde je uložený kompostovací zásobník) aspoň 18 °C zabezpečuje, že kompostovací proces prebieha ideálne. Pokiaľ je priemerná teplota v rozmedzí 10-18 °C, je vhodné tepelne izolovať kompostovací zásobník a prípadne zabezpečiť prívod teplého vzduchu do zásobníka, napríklad z vykurovanej miestnosti toalety.

Biologická čistička

Moč spolu s vodou z kúpelne a kuchyne a vodou z odkvapu je možné vyčistiť vo vlastnoručne vytvorenej jednoduchej biologickej – koreňovej čističke vôd. Voda preteká samospádom (potrubím) do umelo vytvoreného jazierka, do ktorého nasadíme trstinu, prípadne iné vodné rastliny (pálka, sitina, kosatec a podobne). Baktérie žijúce na koreňoch týchto rastlín sa radi postarajú o dokonalé vyčistenie vody, ktorá môže potom – vyčistená – pokojne vytekať do záhrady.

Kam umiestniť stavbu – v interiéri

Tento systém vyžaduje pivničné alebo voľné priestory pod toaletou, kvôli umiestneniu kompostovacieho zásobníka, ktorého plocha je zhruba 100×200 cm a výška 150 cm. Voľné priestory sa musia nachádzať priamo pod toaletou, aby bol zabezpečený voľný pád tuhých častí do zásobníka.

Legislatíva

Zo stavebného hľadiska sa kompostovacia toaleta môže klasifikovať ako drobná stavba. Druh stavby – hygienické zariadenie. Na jeho výstavbu nie je potrebné stavebné povolenie. O stavbe je však potrebné upovedomiť príslušný obecný úrad a predložiť nákres stavby a projektovú dokumentáciu.


Prax a ďalšie info

Ďalšie kompostovacie toalety na Slovensku môžete vidieť a vyskúšať vo Valalikoch či Ždani na východnom Slovensku, či na rodinnej farme Mašekov mlyn vo Vrábľoch (https://www.ffmm.sk).
Ďalšie informácie a mnoho zaujímavých liniek nájdete na: www.permakultura.sk ako i na www.alter-nativa.sk.

Materiál vydalo občianske združenie Alter Nativa, Brdárka.
Pri tvorbe sme vychádzali okrem iných materiálov z materiálov vydaných obč. združením Sosna z Košíc (www.sosna.sk) a internetových stránok, najmä stránok Sdružení Ekodům (www.ekodum.ecn.cz).

Ak Vás téma zaujala, môžete si na adrese nášho združenia (uvedená nižšie) zakúpiť publikáciu „Kompostovacie toalety svojpomocne – teória a prax“
Kliknutím na nasledovný odkaz prejdete na
užitočné linky o kompostovacích toaletách.

Na realizáciu stavby kompostovacej toalety v obci Brdárka ako i vydanie letáku, (ktorý si vo formáte *.JPG môžete zdarma stiahnuť kliknutím
na tento odkaz) prispelo v roku 2005 Konto Orange.