Podporte naše snaženie, staňte sa našim podporovateľom…

Bez podpory našich priateľov a sympatizantov nášho snaženia by sme v napĺňaní našich cieľov mohli napredovať iba pomalým tempom. Vieme, že nie sme sami, kto zmýšľame, že malé, viac, či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami s sebe a k prírodným zdrojom sú na ceste k trvalej udržateľnosti ďalej ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov. Vieme aj to, že nie každý má možnosť zmeniť zo dňa na deň svoj život a nájsť svoje miesto „inde“. Vieme, že mnoho ľudí už našlo svoje miesto v systéme a z tohto miesta radi podporujú aktivity podobné našim. Je to tak, väčšina ľudí má možnosť podporiť či už morálne, radou, materiálne, alebo finančne snaženie skupín podobných našej.
Ak by ste sa rozhodli podporiť našu pospolitosť, môžete využiť nasledujúci zo spôsobov našej podpory – môžete podporiť naše snaženie finančne a stať sa našim sympatizantom, členom či darcom.

Tu sú rôzne možnosti finančnej podpory našich aktivít.

Sympatizant

Ak prispejete na našu činnosť sumou min 7 Eur za rok, stávate sa sympatizantom našej pospolitosti.
Ako naše poďakovanie za Vašu podporu dostanete od nás špeciálnu podporovaciu nálepku, samozrejmosťou sú pozvánky na naše akcie a informácie o dianí v združení formou e-mailu.

Podporujúci člen

Ak prispejete na našu činnosť sumou min 17 Eur za rok, stávate sa podporujúcim členom našej pospolitosti.
Ako naše poďakovanie za Vašu podporu dostanete od nás špeciálnu podporovaciu nálepku, samozrejmosťou sú pozvánky na naše akcie a informácie o dianí v združení formou e-mailu.
Ďalej od nás dostávate možnosť zúčastniť sa na jednej víkendovej akcii so zlavou 25%, dostanete od nás tričko resp. tašku s logom so zlavou 50%, môžete tiež využiť zľavy z našej ponuky na https://ponuka.alter-nativa.sk do 30%.

Aktívny člen

Ak sa aktívne zapájate do činnosti pospolitosti v Brdárke a zároveň máte v Brdárke trvalé, či prechodné bydlisko a prispejete na chod združenia a pospolitosti sumou 12,11 Eur (symbolických 365 Sk) za rok, stávate sa našim aktívnym členom. Môžete tak využívať všetky výhody, ktoré brdárska pospolitosť svojim členom poskytuje. Je to najmä množstvo najrozličnejších výhod od možnosti využitia technického zázemia pospolitosti cez využitie spolupatričnosti a pomoci členov pri napĺňaní osobných predsavzatí až po využitie pripravovaného pôžičkového fondu.
Do 1/2 roka pobytu v pospolitosti má takýto člen poradný hlas pri rozhodovaní o záležitostiach pospolitosti, po 1/2 roku hlas plný.

Člen – Darca


podporujúci našu pospolitosť formou trvalého príkazu

Ak sa rozhodnete podporiť nás formou trvalého príkazu z Vašej banky, máme za Vašu podporu pripravené mimoriadne výhody pre Vás.

Ak nás podporíte sumou 1,66 Eur za mesiac
dostanete od nás, ako naše poďakovanie za Vašu podporu špeciálnu podporovaciu nálepku, pozvánky na naše akcie a informácie o dianí v združení formou e-mailu pre Vás budú samozrejmosťou.
Ďalej od nás dostávate možnosť zúčastniť sa na jednej víkendovej akcii so zlavou 25%, dostanete od nás tričko resp. tašku s logom so zlavou 50%, môžete tiež využiť zľavy do výšky 30% z časti publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu https://ponuka.alter-nativa.sk.

Ak nás podporíte sumou 4 Eur za mesiac
dostávate od nás ako naše poďakovanie za Vašu podporu špeciálnu podporovaciu nálepku, samozrejmosťou sú pozvánky na naše akcie a informácie o dianí v združení formou e-mailu.
Ďalej od nás dostávate možnosť zúčastniť sa na jednej víkendovej akcii so zlavou 50%, dostanete od nás jedno tričko resp. tašku s logom a môžete tiež využiť zľavy do výšky 30% z časti publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu https://ponuka.alter-nativa.sk.

Ak nás podporíte sumou 8,5 Eur za mesiac
dostávate od nás ako naše poďakovanie za Vašu podporu špeciálnu podporovaciu nálepku, samozrejmosťou sú pozvánky na naše akcie a informácie o dianí v združení formou e-mailu.
Ďalej od nás dostávate možnosť zúčastniť sa na jednej víkendovej akcii bezplatne, dostanete od nás tričko i tašku s logom a môžete tiež využiť zľavy do výšky 30% z časti publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu https://ponuka.alter-nativa.sk.

Naše bankové spojenie:
Číslo účtu: 861 71 01/5200 OTP Banka Slovensko a.s.

Ak ste sa rozhodli, či potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na našich kontaktných adresách.