Pôžičkové podiely v BSP

 

Skutočný kapitál…

Tieto podiely prijímame v hodnote minimálne desiatich a maximálne dvesto podielov (teda 200 – 4000 Eur).

Ak ste sa rozhodli naše aktivity podporiť formou pôžičky, spíšeme s Vami písomnú zmluvu o pôžičke, kde sú objasnené všetky podrobnosti vzťahu (ručenie, výpoveď atď). Pre prípad žiadosti o vrátenie pôžičky je vždy rezervovaných 20% financií.
Z dôvodu potreby návratnosti budú Vaše pôžičky využité na rozvoj ekonomických aktivít združenia. Jedná sa najmä o zriadenie resp. dovybavenie našich dielní: keramikárskej, textilnej, stolárskej… resp. opravu nášho domu U Jänša, v ktorom budú remeselné dielne a seminárne priestory.

V prípade, ak by ste radi podporili našu činnosť uvedenou formou, ale predtým by ste nás radi lepšie poznali, môžeme sa stretnúť priamo u nás – v Brdárke – pri niektorej z našich aktivít, resp. inokedy po predošlej dohode.

Výhody pre Vás?

Ak sa rozhodnete stať sa členom spolku podielnického vyplynú pre Vás okrem zmysluplného použitia Vašich peňazí = podpory našich aktivít i nasledovné výhody, ktoré pre Vás platia počas doby, kedy sú Vaše peniaze pod naším patronátom.
Po prijatí podielu dostávate od nás symbolický list podielnika Brdárskeho spolku podielnického.
Ako člen Brdárskeho spolku podielnického máte taktiež možnosť využiť zľavu 7% (až do výšky Vášho podielu) z množstva publikácií a iných produktov ponúkaných prostredníctvom nášho internetového obchodu www.darceky.sk

Chcieť znamená môcť…

Ku každému, kto má záujem získať pôžičkové podiely BSP pristupujeme individuálne. Prosíme, kontaktujte nás na našich kontaktných adresách, či tel. číslach: 058 7931 056, 0903 318 499.